Czym jest SNAILbook?

Uczestnicy

SNAILbook jest społecznościowym systemem akredytacji konwentowej umożliwiającym uczestnikom bezbolesne zgłaszanie uczestnictwa oraz punktów programu - dzięki jednemu kontu i dostępowi do wszystkich konwentów zarejestrowanych w systemie.

Twórcy

Twórcy mogą łatwo założyć bibliotekę swoich punktów programu i zgłaszać je wielokrotnie na różne konwenty, bez konieczności ciągłego ich wpisywania od nowa.

Organizatorzy

Organizatorzy konwentów otrzymują wygodne narzędzie do obsługi akredytacji i zgłoszonych punktów programu, przed konwentem jak i w trakcie akredytacji. Każdy może założyć swoją imprezę i udostępnić ją w Snailbooku. System pozwala na uruchomienie dowolnej liczby stanowisk akredytacyjnych, warunkiem jest posiadanie dostępu do internetu oraz konta na Snailbooku.

Informacje o wersji

SNAILbook - system akredytacji
Aktualna wersja: 2019.03.12
Twórcy: Mateusz "Mat" Zachciał, Sebastian "Rumcajs" Basierski, Monika "Ester" Skrzyńska, Michał "Athan" Leoniec
2014-2019