Krystian "Zombi" Kujawski
W poszukiwaniu siebie
Typ punktu programu: Chamber larp
Czas trwania:
Ilość graczy: 10 | Ilość ról żeńskich: 0 | Ilość ról męskich: 0 | Ilość ról unisex: 10
Blok: | Miejsce: Kamienna podłoga (S4) | Dzień: Sobota | Godzina: 15:00

Opis

"Ni­cość prze­ni­co­wa­ła się tak­że i dla mnie.
Na­praw­dę wy­wró­ci­ła się na dru­gą stro­nę.
Gdzież ja to się zna­la­złam -
od stóp do gło­wy wśród pla­net,
na­wet nie pa­mię­ta­jąc, jak ni było nie być." - W. Szymborska 

Larp detektywistyczny.

Piktogramy